For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Kaba Ma Kyei.

Kaba Ma Kyei

Nuingngamtausihkyang:
English: National Anthem of the Republic of the Union of Myanmar
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သီချင်း

National anthem of Myanmar
Lyrics
MusicYMB Saya Tin, 1930
Published
 • 1930 (as Dobama Song)
 • 1947 (as National Anthem)
Adopted
 • 27 June 1936 (by the second conference of Dobama Asiayon)
 • 1 August 1943 (by the State of Burma)
 • 22 September 1947 (by the Constituent Assembly of the Union of Burma)
Audio sample
second verse instrumental version by U.S. Navy Band

The National Anthem[1] (Burmese: နိုင်ငံတော်သီချင်း; MLCTS: Nuingngamtausihkyang:; Burmese pronunciation: [nàɪɴŋàɴtɔ̀θìtɕʰɪ́ɴ]; lit.'State Song') is the national anthem of Myanmar. It consists of two parts; the first half is a traditional Burmese style section, before transitioning into the second half, a Western-style orchestra. Because of the second half, both the "National Anthem" and its predecessor "Dobama Song" are popularly known as "Kaba Ma Kyei" (Burmese: ကမ္ဘာမကျေ; MLCTS: Ka.bha ma. kye, Burmese pronunciation: [ka̰bà ma̰ tɕè]; lit.'Till the End of the World').[2][3]

A long-standing tradition is that those who sing the national anthem bow at the end, as a show of respect for the nation.

History

Pre-colonial Burma did not have a proper national anthem, but had compositions glorifying the king, which served as royal anthems. After the annexation of Burma by the British Raj in 1886, "God Save the King" became the national anthem of British Burma.[4]: 98 

In 1930, a musician from Mandalay named Saya Tin went to Rangoon and contacted the Thakins to write a new national anthem together. They set four criteria for the anthem: it must include the background of Burmese history; the current situation of Burma with regrets, lessons, and then encouraging words; it must agitate Burmese habits to build a new age; and the anthem must agitate national pride of any Burmese who listens to it. For these criteria to be met, many Thakins including Thakin Ba Thaung, Thakin Thein Maung, Thakin Hla Baw, Thakin Tha Do, Thakin On Pe, Thakin Kyaw Tun Sein, and Thakin Po Ni helped find words, and YMB Saya Tin wrote the lyrics originally titled "Dobama Song" (တို့ဗမာသီချင်း). Besides being the leader of the Thakins, Thakin Ba Thaung was working as a teacher of translation at Rangoon University. He had a discussion with U Tun Sein, a tutor of mathematics; U Nyunt, a tutor of Burmese; and Ko Nu, a student. On 19 July 1930, the Dobama Song was sung for the first time in a reading room of Thaton Hostel. Written in Burmese and English, it was published in the University Magazine. On 20 July 1930, it was sung with a ceremony with a huge public crowd inside U San Tun Hall at the Rahu corner of Shwedagon Pagoda. After that the Dobama Asiayone received a lot of invitations to come and sing the song. The Thakins tried to establish a tradition of singing Dobama Song in every meeting and ceremony.[5]

On 27 June 1936, the Dobama Song was declared as the national anthem of Burma at the second conference of Dobama Asiayon held in Myingyan.[6] Since then, Burmese nationalist sang Dobama Song instead of God Save the King.

The State of Burma, a Japanese puppet state, officially adopted the Dobama Song as its state anthem in 1943.[7]

In the lead up to Burma's independence, U Nu asked U Sein Mya Maung to write a national anthem for their soon-to-be independent country. U Sein Mya Maung used the Dobama Song as a template, keeping the song's melody but slightly modifying the lyrics.[8][9] The National Anthem was adopted as Burma's national anthem on 22 September 1947.[4]: 99 

On 18 June 1989, the State Law and Order Restoration Council (the ruling military junta at the time) ordered to change the word ဗမာ (ALA-LC: Bamā) to မြန်မာ (ALA-LC: Mranʻmā) in the lyrics of the national anthem, insisting that the former refers only to Bamar people, while the latter represents all the national races.[10] In fact, both words mean either Burma (Myanmar) or Burman (Bamar people).[11]

According to the 2008 Constitution of Myanmar, the complete version of the national anthem is specified as consisting of both the traditional Burmese style and Western-style sections.[12]

Official lyrics

Post-1989 official version

Burmese lyrics

Burmese script[13] Romanisation MLC Transcription System IPA transcription as sung[b]

တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ မသွေ၊
တို့ပြည်၊ တို့မြေ၊
များလူခပ်သိမ်း၊ ငြိမ်းချမ်းစေဖို့၊
ခွင့်တူညီမျှ၊ ဝါဒဖြူစင်တဲ့ပြည်၊
တို့ပြည်၊ တို့မြေ၊
ပြည်ထောင်စုအမွေ၊ အမြဲတည်တံ့စေ၊
အဓိဋ္ဌာန်ပြုပေ၊ ထိန်းသိမ်းစို့လေ။

𝄆 ကမ္ဘာမကျေ[2] မြန်မာပြည်၊[10][c]
တို့ဘိုးဘွား အမွေစစ်မို့ ချစ်မြတ်နိုးပေ။ 𝄇
ပြည်ထောင်စုကို အသက်ပေးလို့ တို့ကာကွယ်မလေ၊
ဒါတို့ပြည် ဒါတို့မြေ တို့ပိုင်နက်မြေ။
တို့ပြည် တို့မြေ အကျိုးကို ညီညာစွာတို့တစ်တွေ
ထမ်းဆောင်ပါစို့လေ တို့တာဝန်ပေ အဖိုးတန်မြေ။

Tăyá hmyạ tạ lut lap chíng nệ mă đwè
Dọ pyè dọ myè
Myá lù khap đ‬é‪m nyém jám zè b‪ọ‬
‪Khwịng tù nyì hmyạ wàdạ phyù sìng dẹ pyè
Dọ pyè dọ myè
Pyì dồng zụ ămwè ămyé tì dạm zè
Ădetthàn pyụ bè thén đém zọ lè.

‪𝄆 Găbà mă cè Myămà pyè
Dọ bó bwá ămwè sic mọ chic myat nó bè 𝄇
Pyì dồng zụ gò ăđêk pé lọ dọ kà gwề mălè
Dà dọ pyè dà dọ myè dọ pằng nêk myè
Dọ pyè dọ myè ăcó gò nyì nyà zwà dọ dădwè
Thám xồng bà zọ lè dọ tà wùn bè ăphó tàn myè!

Ta.ra: hmya. ta. lwat lap hkrang: nai. ma. swe
Tui. prany tui. mre
Mya: lu hkap sim: ngrim: hkyam: ce hpo.
Hkwang. tu nyi hmya. wada. hpyu cang tai. prany
Tui. prany tui. mre
Prany htaung cu. a mwi a.mrai: tany tam. ce
A.dhithtan pru. pe htin: sim: cui. le

𝄆 Kambha ma. kye / Mranma prany /
Tui. bhui: bwa: a.mwe cac mui. hkyac mrat nui: pe // 𝄇
Prany htaung cu. kui a.sak pe: lui. tui. ka kwai ma.le /
Da tui. prany da tui. mre tui. puing nak mre //
Tui. prany tui. mre a.kyui: kui nyi nya cwa tui. ta.twe
Htam: hcaung pa sui. le tui. ta wan pe a. hpui: tan mre //

[ta̰.já m̥ja̰.ta̰ lʊʔ.laʔ t͡ɕʰɪ́ŋ nɛ̰ ma̰ θwè ǀ]
[to̰ pjè ǀ to̰ mjè ǁ]
[mjá lù kʰaʔ.t̪éɪ̯ŋ ɲéɪ̯ɰ̃.d͡ʑán zè βo̰ ǀ]
[kʰwɪ̰ŋ tù.ɲì m̥ja̰ ǀ wà.da̰ (ǀ) pʰjù.sɪ̀ŋ dḛ pjè ǀ]
[do̰ pjè ǀ do̰ mjè ǁ]
[pjì.dàʊ̯ŋ.zṵ ʔə.mwè ʔ(ə.)mjɛ́ tì.da̰ŋ zè]
[ʔ(ə.)deɪ̯ʔ.tʰàn pjṵ βè ǀ tʰéɪ̯ŋ.t̪éɪ̯ŋ zo̰ lè ǁ]

𝄆 [ɡ(ə.)βà mə t͡ɕè ǀ mjə.mà pjè ǀ]
[do̰ βó.bwá (ʔə.)mwè sɪʔ mo̰ t͡ɕʰɪʔ mjaʔ nó βè ǁ] 𝄇
[pjì.dàʊ̯ŋ.zṵ ɡò ʔ(ə.)t̪ɛʔ pé lo̰ do̰ kà ɡwɛ̀ m(ə.)lè ǀ]
[dà do̰ pjè dà do̰ mjè do̰ pàɪ̯ŋ.nɛʔ mjè ǀ]
[do̰ pjè ǀ do̰ mjè ǀ ʔ(ə.)t͡ɕó ɡò ǀ ɲì.ɲà zwà do̰ d(ə.)dwè ǀ]
[tʰán sʰàʊ̯ŋ bà zo̰ lè ǀ do̰ tà.wʊ̀ŋ bè ʔ(ə.)pʰó.tàn mjè ǁ]

English translation

Official[14] Literal

Accompanied with justice and freedom;
our nation, our motherland.
To bring peace to all people;
the nation having equal right and pure policy,
our nation, our motherland.
Let us preserve with vow
for perpetuity of our heritage of the Union.

𝄆 As long as the world exists, we love Myanmar,
the true heritage of our ancestors. 𝄇
We shall safeguard the Union by sacrificing our lives.
This is our nation, our motherland and our own land.
Let us serve unitedly for the interest of our nation, our motherland.
That is our duty for the precious land.

Where prevail justice and independence
It's our country ... Our land
Where prevail equal rights and correct policies
For people to lead a peaceful life
It's our country ... Our land
We solemnly pledge to preserve
The Union, and the heritage, for perpetuity.

𝄆 Until the world ends up shattering, long live Myanmar!
We love our land because this is our real inheritance. 𝄇
We will sacrifice our lives to protect our country,
This is our nation, this is our land and it belongs to us.
Being our nation and our land, let us do good causes to our nation in unity!
And this is our very duty to our invaluable land.

Historical lyrics (Dobama Song)

1930 original version

[15]

တကောင်းအဘိရာဇာ၊ တို့ဗမာ သာကီမျိုးဟာမို့ မညှိုး ဂုဏ်တေဇာ၊
ယိုးဒယားနှင့် ကုလား[d]ကိုပါ၊ တိုက်ခိုက်ကာ အောင်ခဲ့တာ တို့ဗမာ၊
စိန်မှန်ကင်းအစစ်၊ အဖြစ်ကြီးဖြစ်လျက်၊ ထင်းတလှည့် ကြုံရ၊
ထုံးနှင့်မသွေ၊ လောကဓမ္မတာပေ၊ ငါတို့ ကံခေ ဖြစ်ရပြန်သလေ၊
သို့သော် အရင်းကိုစစ်လျှင် ဗမာပြည် ငါတို့ ငါတို့ပြေ။
နောင်ဥဒါန်း ဘယ်မကြေစရာ၊ ရာဇဝင်တင်ထား မျိုးရိုးနွယ်လာ၊
ကမ္ဘာတခွင်မှာဖြင့် ဗမာအထင်အရှား တို့ခေတ်တွင်မှ ညံ့ကြတော့မှာလား
တို့ဗမာ၊ တို့ဗမာ မဟုတ်လေသလား
𝄆 တို့ဗမာ ငါတို့ဗမာ 𝄇 𝄆 ဒါ ငါတို့ဗမာ 𝄇
အားလုံး ညီညီ ယောက်ျားဘသား တို့ဗမာ
နောင်လာနောက်သား ကောင်းစားဖို့ရာ
တို့ကိုယ်ကျိုး လုံးလုံးမပါ၊
ရဲရဲဗမာပီပီ ဗမာပြေ တို့ဗမာဖို့ပါ၊
သခင်ကျင့်ကို ကျင့်ကြပါ၊ သခင်မျိုးဟေ့ တို့ဗမာ၊
မိုးအောက်မြေပြင်မှာ အထက်တန်းစိတ်နဲ့ စာမရီသွေး တို့ဗမာ။

𝄆 ကမ္ဘာမကြေ ဗမာတွေ ဒါတို့ပြေ ဒါတို့မြေ ဒါငါတို့ပြေ 𝄇
𝄆 ဒါတို့ပြေ ဒါတို့မြေ ဒါငါတို့ပြေ 𝄇
𝄆 တို့ဗမာ 𝄇 ပြေကို တိုင်းရင်းသား အကုန်အစင်၊
တို့ပြေလို့ မှတ်ထင်၊
တို့ဝတ္တရားပင် တို့ဗမာသခင်။

အမျိုးသားရေး ကြိုးပမ်းကြပါ တို့ဗမာ ဟေ့ တို့ဗမာ၊
ဪ အမျိုးသားရေး ကြိုးပမ်းကြပါ၊ တို့ဗမာ ဟေ့ တို့ဗမာ၊
အရှေ့ကနေဝန်း ထွက်သည့်ပမာပ၊
တို့ခေတ်ကိုတော့ ရောက်ရမည်မှာ မလွဲပါ၊ တို့ဗမာ ဟေ့တို့ဗမာ၊
ဗမာပြည်တဝှမ်း အကုန်၊ တို့အိမ်မှတ်ပါ၊ တို့ယာမှတ်ပါ၊ အဲဒါ တို့ဗမာ။

𝄆 ကမ္ဘာမကြေ ဗမာတွေ ဒါတို့ပြေ ဒါတို့မြေ ဒါငါတို့ပြေ 𝄇
𝄆 ဒါတို့ပြေ ဒါတို့မြေ ဒါငါတို့ပြေ 𝄇
𝄆 တို့ဗမာ 𝄇 ပြေကို တိုင်းရင်းသား အကုန်အစင်၊
တို့ပြေလို့ မှတ်ထင်၊
တို့ဝတ္တရားပင် တို့ဗမာသခင်။

Edited official version

တကောင်းအဘိရာဇာ၊ တို့ဗမာ သာကီမျိုးဟာမို့ မညှိုး ဂုဏ်တေဇာ၊
များစွာပတိုင်းများကိုပါကိုပါ၊ တိုက်ခိုက်ကာ အောင်ခဲ့တာ တို့ဗမာ၊
စိန်မှန်ကင်းအစစ်၊ အဖြစ်ကြီးဖြစ်လျက်၊ ထင်းတလှည့် ကြုံရ၊
ထုံးနှင့်မသွေ၊ လောကဓမ္မတာပေ၊ ငါတို့ ကံခေ ဖြစ်ရပြန်သလေ၊
သို့သော် အရင်းကိုစစ်လျှင် ဗမာပြည် ငါတို့ ငါတို့ပြေ။
နောင်ဥဒါန်း ဘယ်မကြေစရာ၊ ရာဇဝင်တင်ထား မျိုးရိုးနွယ်လာ၊
ကမ္ဘာတခွင်မှာဖြင့် ဗမာအထင်အရှား တို့ခေတ်တွင်မှ ညံ့ကြတော့မှာလား
တို့ဗမာ၊ တို့ဗမာ မဟုတ်လေသလား
𝄆 တို့ဗမာ ငါတို့ဗမာ 𝄇 𝄆 ဒါ ငါတို့ဗမာ 𝄇
အားလုံး ညီညီ ယောက်ျားဘသား တို့ဗမာ
နောင်လာနောက်သား ကောင်းစားဖို့ရာ
တို့ကိုယ်ကျိုး လုံးလုံးမပါ၊
ရဲရဲဗမာပီပီ ဗမာပြေ တို့ဗမာဖို့ပါ၊
သခင်ကျင့်ကို ကျင့်ကြပါ၊ သခင်မျိုးဟေ့ တို့ဗမာ၊
မိုးအောက်မြေပြင်မှာ အထက်တန်းစိတ်နဲ့ စာမရီသွေး တို့ဗမာ။

𝄆 ကမ္ဘာမကြေ ဗမာတွေ ဒါတို့ပြေ ဒါတို့မြေ ဒါငါတို့ပြေ 𝄇
𝄆 ဒါတို့ပြေ ဒါတို့မြေ ဒါငါတို့ပြေ 𝄇
𝄆 တို့ဗမာ 𝄇 ပြေကို တိုင်းရင်းသား အကုန်အစင်၊
တို့ပြေလို့ မှတ်ထင်၊
တို့ဝတ္တရားပင် တို့ဗမာသခင်။

အမျိုးသားရေး ကြိုးပမ်းကြပါ တို့ဗမာ ဟေ့ တို့ဗမာ၊
ဪ အမျိုးသားရေး ကြိုးပမ်းကြပါ၊ တို့ဗမာ ဟေ့ တို့ဗမာ၊
အရှေ့ကနေဝန်း ထွက်သည့်ပမာပ၊
တို့ခေတ်ကိုတော့ ရောက်ရမည်မှာ မလွဲပါ၊ တို့ဗမာ ဟေ့တို့ဗမာ၊
ဗမာပြည်တဝှမ်း အကုန်၊ တို့အိမ်မှတ်ပါ၊ တို့ယာမှတ်ပါ၊ အဲဒါ တို့ဗမာ။

𝄆 ကမ္ဘာမကြေ ဗမာတွေ ဒါတို့ပြေ ဒါတို့မြေ ဒါငါတို့ပြေ 𝄇
𝄆 ဒါတို့ပြေ ဒါတို့မြေ ဒါငါတို့ပြေ 𝄇
𝄆 တို့ဗမာ 𝄇 ပြေကို တိုင်းရင်းသား အကုန်အစင်၊
တို့ပြေလို့ မှတ်ထင်၊
တို့ဝတ္တရားပင် တို့ဗမာသခင်။

Historical lyrics (National Anthem)

1947 first draft

[4]: 99 

အမျိုးသားရေး ကြိုးပမ်းစို့လေ၊
ဒို့ပြေ ဒို့မြေ၊
အရှေ့က နေဝန်းထွန်းသစ်စပုံသို့
ဒို့ဆောင်သမျှအောင်ရမည်မှာ မလွဲပေ။
ဒို့ပြေ-ဟေ့ဒိုမြေ၊ ဒို့ပြည်ထောင်စုပေ၊
ဒို့တတွေ ရဲ့ပြေ၊ ဒို့တတွေရဲ့မြေ၊ တိုင်းရင်းသားအမွေ။

𝄆 ကမ္ဘာမကြေ၊ ဗမာပြည်၊
တို့ဘိုးဘွား အမွေစစ်မို့ ချစ်မြတ်နိုးပေ။ 𝄇
ဒါဒို့ပြေ ဒါဒို့မြေ ဒို့ကိုယ်ပိုင်မြေ၊
ဒို့ဘိုးဘွားအမွေစစ်မို့ ချစ်မြတ်နိုးပေ၊
ဒို့ပြေဒို့မြေ အကျိုးကို ကာကွယ် သယ်ပိုးမလေ၊ ဒို့ပြည်ထောင်စုအမွေ အဖိုးတန် ဤမြေ ဒို့တာဝန်ပေ။

1947 official version (1948-1989)

[4]: 99 

တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ မသွေ၊
တို့ပြည်၊ တို့မြေ၊
များလူခပ်သိမ်း၊ ငြိမ်းချမ်းစေဖို့၊
ခွင့်တူညီမျှ၊ ဝါဒဖြူစင်တဲ့ပြည်၊
တို့ပြည်၊ တို့မြေ၊
ပြည်ထောင်စုအမွေ၊ အမြဲတည်တံ့စေ၊
အဓိဋ္ဌာန်ပြုပေ၊ ထိန်းသိမ်းစို့လေ။

𝄆 ကမ္ဘာမကြေမာပြည်၊[e]
တို့ဘိုးဘွား အမွေစစ်မို့ ချစ်မြတ်နိုးပေ။ 𝄇
ပြည်ထောင်စုကို အသက်ပေးလို့ တို့ကာကွယ်မလေ၊
ဒါတို့ပြည် ဒါတို့မြေ တို့ပိုင်နက်မြေ။
တို့ပြည် တို့မြေ အကျိုးကို ညီညာစွာတို့တစ်တွေ
ထမ်းဆောင်ပါစို့လေ တို့တာဝန်ပေ အဖိုးတန်မြေ။

Notes

 1. ^ including Thakin Ba Thaung, Thakin Thein Maung, Thakin Hla Baw, Thakin Tha Do, Thakin On Pe, Thakin Kyaw Tun Sein and Thakin Po Ni
 2. ^ See Help:IPA/Burmese and Burmese phonology.
 3. ^ Changed words are bolded
 4. ^ derogatory terms for Thai, Europeans and Indians, later replaced by the general term for nations
 5. ^ Bolded words were changed in 1989

References

 1. ^ "နိုင်ငံတော်သီချင်းဥပဒေ" [The National Anthem Law]. 5(a), law of 2010 (in Burmese and English). State Peace and Development Council.
 2. ^ a b ကိုသိမ်းမြင့် (24 June 2021). "နိုင်ငံတော်သီချင်း - ကမ္ဘာမကျေလား၊ ကမ္ဘာမကြေလား". BBC Burmese (in Burmese). BBC.
 3. ^ ဘိုဘို (28 May 2020). "(၂၁)ရာစု ပြည်ထောင်စုထိ ရိုက်ခတ်တဲ့ နှစ် ၉ဝ က တို့ဗမာဝါဒ" [Dobama-ism that even hits 21st century union]. BBC Burmese (in Burmese). BBC.
 4. ^ a b c d မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း [Burmese Encyclopedia] (in Burmese). Vol. 6. Rangoon: Burma Translation Society. pp. 98–99.
 5. ^ တို့ဗမာ အစည်းအရုံးသမိုင်း ပြုစုရေးအဖွဲ့ (1976). တို့ဗမာအစည်းအရုံးသမိုင်း [Dobama Asiayone History] (in Burmese). စာပေဗိမာန်. pp. 134–137.
 6. ^ "မြန်မာ့ဂီတနှင့် မြန်မာ့ဂုဏ်မြှင့်တင်". Myanmar Digital News (in Burmese). News and Periodicals Enterprise, Ministry of Information, Republic of the Union of Myanmar. 2022-06-28. Retrieved 2023-05-15.
 7. ^ Nippon News, Number 166, Nippon News, No. 166, August 11, 1943 (video) (in Japanese). NHK International Inc. 11 August 1943.
 8. ^ "နိုင်ငံတော်သီချင်း ရာဇ၀င်" [State Anthem Chronicle]. 7 Day News Journal (in Burmese). 8 (43).
 9. ^ Zaw Aung (Monywa) (2015). "မြန်မာနိုင်ငံတော် ကမ္ဘာမကြေ ဦးစိန်မြမောင်နဲ့ ကဗျာဆရာကြီး စိုင်းခမ်းလိတ် (ဆရာဝန်)" [Myanmar State, Kaba Ma Kyei, U Sein Mya Maung and poet Sai Kham Late (Doctor)]. MoeMaKa Burmese News & Media (in Burmese).
 10. ^ a b Exec. Order No. 2/89 (1989; in my) State Law and Order Restoration Council
 11. ^ Myanmar-English Official Dictionary. Department of the Myanmar Language Commission.
 12. ^ Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008) Chapter 13 State Flag, State Seal, National Anthem and the Capital. Article 439 (a). Page 176. (in Burmese)
 13. ^ "ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ နိုင်ငံတော်သီချင်းဥပဒေ (နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ်၁၀/၂၀၁၀) ၁၃၇၂ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁၃ ရက် (၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်)" (in Burmese). Retrieved 10 September 2020.
 14. ^ "The National Anthem Law, 21 Oct 2010" (PDF). Online Burma/Myanmar Library. April 2, 2019.
 15. ^ အောင်မြင့်ဦး(မဟာဝိဇ္ဇာ) (3 February 2020). "တို့ဗမာသီချင်း နှစ်၉၀ပြည့်ပြီ" [Do Bama Song has become 90 years old]. The Standard Time Daily (in Burmese): 9.
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Kaba Ma Kyei
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Get ready for Wikiwand 2.0 🎉! the new version arrives on September 1st! Don't want to wait?